Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Светът на здравето в дати.

Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 21 Окт 2011, 15:22

На 25.10.2011 година, в Стара Загора ще се проведе Конференция, посветена на ранната интервенция при деца със специални нужди от 0 до 7 години като нова услуга в общността, чрез която семействата им могат да получат подкрепа и
адекватна помощ. Събитието организира Сдружение „Самаряни“ във връзка с приключването на международния проект „Превенция на институционализацията на деца с увреждания в центрове за ранна диагностика и интервенция в
развитието“ (PREVI).
Проектът е насочен към развиването на услуги в Румъния и България за подкрепа на родителите и близките на деца с увреждания от 0 до 7 години, за да се предотврати тяхното изоставяне. Обмяната на опит и добри практики, обучения и развиване на добри модели са част от дейностите, реализирани при изпълнение на двугодишния проект. В проекта са включени организации от Белгия, Ирландия, Румъния и България.

Официален гост на конференцията ще бъде Негово превъзходителство Негово Марк Михилсен, посланик на Белгия в България. В конференцията ще вземат също участие представители на партньорските организации COS Kinsbergen и ADO
Icarus vzw (Белгия), Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Агенция „Социално подпомагане“, Държавна агенция „Закрила на детето“, Уницеф, както и представители на местни и други
организации и институции с опит в областта на ранната интервенция.


Заключителна конференция по проект „Превенция на институционализацията на деца с увреждания в центрове за ранна диагностика и интервенция в развитието“(PREVI)

25 Октомври 2011 година

9.00 – 9.30 – Регистрация на участниците в конференцията
9.30 – 11.00 Първа сесия
Откриване на конференцията. Приветствия. Представяне на проект „Превенция на институционализацията на деца с увреждания в центрове за ранна диагностика и интервенция в развитието“(PREVI) – обща рамка, страни партньорки, резултати.
Възможност за въпроси и отговори.
Уастници: Н. Пр. Марк Михилсен, посланик на Белгия в България; г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни“; Жак Геуртс, програмен мениджър ADO Icarus.
11.00 – 11.30 – Кафе пауза
11.30 – 13.00 -Втора сесия
Представяне на Звеното за ранна психо-социална интервенция (ЗРИ) към Сдружение „Самаряни“ – Първа част. Обхват, услуги, екип, резултати. Възможност за въпроси и отговори.
Уастници: г-жа Диана Димова, изпълнителен директор на Сдружение „Самаряни“,
клиенти.
13.00 – 14.00 – Обяд
14.00 – 15.30 Трета сесия
14.00 – 14.45 Представяне на Звеното за ранна психо-социална интервенция (ЗРИ) към
Сдружение „Самаряни“ – Втора част. Споделяне на опит от работата в звеното – трудности и предизвикателства. Възможност за въпроси и отговори.
Участници: Екип ЗРИ
14.45 – 15.30 Поглед на международни експерти – бъдещи препоръки. Възможност за
въпроси и отговори.
Учстници: Представители на организациите COS Kinbergen и ADO Icarus vzw – Белгия и Comber (for a future without orphanages) – Ирландия.
15.30 – 16.00 – Кафе пауза
16.00 – 17.00 – Ранна интервенция на уврежданията. Проект за социално включване. Възможност за въпроси и отговори. Заключение.
Участници: г-жа Илиана Малинова – Консултант по ранно детско развитие в
Дирекция „Социално включване“, МТСП. Модератор на конференцията: Антония Павлова – специалист „Социален маркетинг и масмедии към Сдружение „Самаряни“.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 17 Фев 2012, 14:07

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и сдружение „Самаряни“ стартираха проект, финансиран по програма „Обучение през целия живот” на ГД Образование и култура на Европейската комисия, по който социални предприемачи ще имат възможността да участват в онлайн обучениe по стратегическо планиране.

IMG_0030.JPG
IMG_0030.JPG (26.17 KiB) Прегледано 2925 пъти

Социалните предприятия са признати за основополагащи на социално отговорната икономика доколкото в политиката на Европейската комисия за развитие на предприятията се посочва, че "така наречената социална икономика, включително кооперациите, взаимоспомагателните дружества, фондации и социални предприятия, предлага широка гама от продукти и услуги в цяла Европа и генерира милиони работни места".
Изнесените статистически данни на ЕК показват, че социалните предприятия в ЕС наброяват повече от 2 милиона (10% от всички Европейски фирми) и осигуряват работа на над 11 милиона работници и служители (равняващи се на 6% от трудоспособното население в Европа).

IMG_0028.JPG
IMG_0028.JPG (19.04 KiB) Прегледано 2925 пъти

Но социалните предприятия срещат един и същ проблем, както и повечето МСП - липса на умения в стратегическото планиране. Най-сериозен този проблем е в тези европейски страни, които сравнително наскоро преминаха към условията на пазарна икономика.
Един от ключовете към гъвкаво оцеляване в динамична и несигурна среда е доброто планиране – разработването на добра стратегия, съобразена с със законодателните рамки и пазарните условия. Стратегическото планиране дава не само отговор на пазарните колебания, но анализ и подготовка на средносрочен и дългосрочен план, концепции за навлизане на нови пазари, развитие на нови бизнес модели и т.н., които носят добавена стойност на СП.
Пред социалното предприемачество у нас често застават редица предизвикателства - липсата на подкрепа от държавната и местна власт (специфично законодателство, защитени пазари), на работещ механизъм за споделяне на опит и добри практики, на култура на сдружаване на заинтересованите страни.
Това е причината екипът на АРИР-Стара Загора да реши да надгради резултатите от предходен успешно изпълнен проект, съ-финансиран по същата програма на ЕК.
Основните работни пакети по проекта включват: Национални изследвания на социалното предприемачество; Учебен модел и съдържание; Надграждане на платформата за електронно обучение; Пилотно тестване и краен продукт; Разпространение;
Проектът, който ще учи социални предприемачи на стратегическо планиране, се изпълнява в консорциум с още четири организации от Германия, Австрия, Португалия и Литва. Предстои да бъдат идентифицирани движещите сили за развитието на социалното предприемачество в тези страни. Идеята е представителите на предприятията да участват в онлайн платформа за обучение, която им позволява да си сътрудничат през границите, обменяйки опит и добри практики. За постигане на оптимално добри резултати в партньорския консорциум беше поканен и екипът на сдружение „Самаряни“, за да сподели опита и уменията си.
„Сдружение „Самаряни“ притежава седемгодишен опит в сферата и познава отблизо развитието на социалното предприемачество у нас“ – сподели Димо Димов, мениджър „Стратегическо планиране и развитие“ в Сдружението, на пресконференция по повод представянето на проекта пред широката общественост. Това е една от причините, заедно с АРИР да си подадем ръка, за да допринесем за напредъка на социалното предприемачество чрез изграждане на партньорска мрежа за подобряване на взаимодействието между настоящи новосъздадени социални предприятия в страната и чужбина.
Част от проблемните области в тази сфера са свързани с традиционно ниската култура на сдружаване, която възпрепятства използването на социалния капитал като ресурс на неправителствения сектор, защита на общите интереси и постигането на повече резултати от взаимно припознатия интерес.
Предстои представянето на специализирана секция в електронната страница на „Самаряни“. Тя е посветена на социалното предприемачество и ще предлага разнообразна информация и ресурси за прилагане на идеи в тази сфера. Интересен акцент в новата секция ще бъде партньорството ни с британски сайт, който ще представя разнообразни практики за социално предприемачество от целия свят, обединени в информационен блок. В него ще се представя както международния опит, който да вдъхновява начинаещите социални предприемачи, така и ще дава възможност за представяне на наши местни традиционни практики пред света.
Сериозно предизвикателство при реализирането на подобни проекти в областта на социалното предприемачество представлява насрещната подкрепа от страна на държавата и местната власт.
От една страна устойчивостта на новосъздадените и вече разкритите социални предприятия зависи от специализирано законодателство, което да урежда тяхното съществуване и преференциални условия при които те да работят. За съжаление обаче до този момент липсват целенасочени усилия и системна подкрепа в тази сфера от страна на държавата. От друга страна има редица възможности от страна местната власт, които биха могли да бъдат приложени като мерки за подкрепа и стимулиране на социалното предприемачество. Те са свързани с различни форми на споразумения между Общината и дейността местните неправителствени организации по отношение на стопанската дейност, която по принцип закона дава право на организациите да извършват.
Към настоящият момент социалното предприемачество в България е твърде далеч от начина по който функционира социалната икономика в Европейския съюз и САЩ. Причините за това са комплексни и преди всичко, водеща роля би трябвало държавата, която да предложи цялостна визия и ясно разписана стратегия, която да подкрепи усилията на всички заинтересовани страни в сферата на социалната икономика – нестопански организации, бизнес, университети, представители на уязвими групи от обществото, местна власт и др.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот Finger » 06 Мар 2012, 13:05

Ваня Костова с песен за „Самаряни“

На 3 март 2012 г. се навършиха 113 години от основаването на Старозагорското благотворително дружество „Добрий Самарянинъ“. „Имам приятел – добър самарянин“ е дългосрочната кампания, която Сдружение „Самаряни“ стартира миналия март, целяща популяризиране на историческите корени на Самарянството, развивано на територията на регион Стара Загора, приемствеността му през годините, богатото културно и духовно наследство, свързано с благотворителността, съпричастността, социалната дейност и високата степен на обществена ангажираност на нашите съграждани от миналото до днес.
Тази година кампанията „Имам приятел – добър самарянин“ ще протече под мотото: „Доброто не пада по-далеч от дървото“. Стартът й ще бъде даден на 9 март (петък) от 11 часа със символично засаждане на четири дървета (Prunus Pisardi Nigra - 2 бр, Acer campestre, Albizia), посланици на доброто наследство, оставили за нас четирите местни дружества „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), червенокръстките „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) и Сдружение „Самаряни“, което припознава себе си като естествен продължител на идеята за самарянството в Стара Загора. Дръвчетата са договорени със Студио "Верде" по време на Борсата на проекти и идеи в Стара Загора и ще бъдат засадени до централния офис на Сдружението този петък.
Културата на добротата не е нещо, което се дава наготово. Много е важен примерът. Когато човек израсне от малък с примери за доброволчество, за дарителство, за милосърдие, това неминуемо се отразява върху поведението му в обществото като зрял индивид. Наша е отговорността да култивираме добротата, да я насърчаваме и поощряваме, за да може всички ние да живеем по-добре.
Популяризирането на различни примери за добруване е една от основните идеи на кампанията „Имам приятел – добър самарянин“, която пък привлече вниманието на българската певица Ваня Костова и сина й Боян Михайлов. Двамата, заедно с професионален екип от творци и специалисти, създадоха Песен на Самаряни, чиито текст представяме за първи път на вашето внимание:

САМАРЯНИ
по текст на Пламен Бочев

Има такива хора, които
правят добро и не търсят отплата.
Щом си паднал – към тебе политат
с крилата на ангел –
по-бързи от вятър.

При теб се връщат, дори да си станал.
И питат те как си, доколко си буден.
Сам да поемеш – дали не е рано?
И става възможен
живота ти труден.

Припев:
Подават ръка – добри самаряни.
Помагат в беда – през болката виждат.
Лекуват с любов земни рани.
Сякаш забравили
своите грижи.

Минават през огън – добри самаряни.
През своята болка – чуждата виждат.
Лекуват с любов земни рани.
И носят на гръб
човешките грижи.

Те са високо – над суетата.
Далеч от прожектори, гордост и слава.
Но винаги близо – до враг и приятел.
Невидими, с теб са –
до твоето рамо.

Минават през огън – добри самаряни.
През своята болка – чуждата виждат.
Лекуват с любов
човешките рани.

Очаквайте още много интересни инициативи в рамките на кампанията „Имам приятел – добър самарянин“: отваряне номинациите за годишната награда „Добрият Самарянин“, публична промоция песента и още много други.
За допълнителна информация: Антония Павлова, специалист „Социален маркетинг и масмедии“, Сдружение „Самаряни“, моб. тел.: 0878 394 215; ел. поща: advocacy@samaritans.bg ; ел. адрес: www.samaritans.bg .
Finger
 
Мнения: 138
Регистриран на: 07 Дек 2011, 11:48

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 09 Мар 2012, 14:51

Създадоха Градина на добротворството по случай 113 години Добрий Самарянинъ

IMG_1070.JPG
IMG_1070.JPG (26.75 KiB) Прегледано 2856 пъти

По повод честването на 113 години от създаването на старозагорското благотворително дружество „Добрий Самарянинъ“, днес бе открита Градина на добротворството. Инициативата е на Сдружение „Самаряни“ – част от кампанията „Имам приятел – добър самарянин“. Тази година мотото е „Доброто не пада по-далеч от дървото!“.

IMG_1081.JPG
IMG_1081.JPG (28.59 KiB) Прегледано 2856 пъти

В новооткритата Градина на добротворството бяха засадени четири декоративни дръвчета, всяко от които е посланик на доброто наследство, останало от четирите местни самарянски дружества „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), червенокръстките „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) и Сдружение „Самаряни“, което припознава себе си като естествен продължител на идеята за самарянството в Стара Загора.

IMG_1076.JPG
IMG_1076.JPG (29.32 KiB) Прегледано 2856 пъти

Всички дървета в Градината на добротворството са дарени на Сдружение „Самаряни“ в знак на съпричастност към каузата за популяризиране на историческите корени на Самарянството, развивано на територията на регион Стара Загора, приемствеността му през годините, богатото културно и духовно наследство, свързано с благотворителността, социалната дейност и високата степен на обществена ангажираност на нашите съграждани от миналото до днес.
На засаждането присъстваха представители на Областния съвет на БЧК, приятели и симпатизанти на „Самаряни“.
В случай, че граждани имат интерес да участват в инициативата със свое дръвче, биха могли да заповядат в централния офис на Сдружението ( ул. „Патриарх Евтимий“ №57).
За допълнителна информация: Антония Павлова, специалист „Социален маркетинг и масмедии“, Сдружение „Самаряни“, моб. тел.: 0878 394 215; ел. поща: advocacy@samaritans.bg ; ел. адрес: http://www.samaritans.bg .
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 13 Мар 2012, 12:31

Съвместна кръводарителска акция на Ротаракт клуб Стара Загора и Сдружение „Самаряни“
“Дари кръв – спаси живот”


По повод на предстоящата Световна Ротаракт седмица (12 – 18 Март), Ротаракт клуб Стара Загора съвместно със Сдружение „Самаряни“ организират кръводарителска акция под едно вече добре познато за всички мото „Дари кръв – спаси живот”.


kryvodarjavane 2012 03.jpg
kryvodarjavane 2012 03.jpg (22.7 KiB) Прегледано 2852 пъти

Кръводарителската акция е само една от инициативите, които Ротаракт Стара Загора организира по време на Световната Ротаракторска седмица.

Ще Ви очакваме на 14 март (сряда) от 10:00 до 13:00 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, намиращ се на ул. „Христо Ботев“ № 205.

Човешкият организъм разполага с естествени регулаторни механизми, които компенсират дареното количество от 450 мл. кръв. Ето и някои от нашите съвети за кръводарители:

Преди кръводаряването:
- Спете пълноценно;
- Закусете или обядвайте добре;
- Пийте повече вода и течности от обичайното, за да заместите количеството, което ще дарите (избягвайте прекаленото пиене на кафе и кофеинови напитки);
- Яжте храни, богати на желязо - червени меса, птици, риба, зеленолистни зеленчуци, обогатени с желязо зърнени култури, ядки, стафиди и сушени сини сливи;
По време на кръводаряването:
- Носете удобни дрехи със свободни ръкави;
- Посочете вената, която успешно е издържала предишни кръводарявания;
- Отпуснете се;
След кръводаряване:
- Пийте изобилно течности в следващите 24 - 48 часа;
- В деня на кръводаряването изключете всякакви физически натоварвания;
- Починете си;
- Наслаждавайте се на удовлетворението, че с вашето кръводаряване може да спасите до 3 човешки живота!

Очакваме Ви! Дарете кръв – спасете живот!
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 26 Апр 2012, 12:38

На 2 май 2012 година Сдружение „Самаряни“ ще има удоволствието да посрещне като свой специален гост – г-н Мартин Могуанджа, Заместник-изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

По този повод Ви каним да бъдете част от срещата-разговор, която ще се проведе на 2 май 2012 година от 16:45 часа в Зала 1 на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора (ул. „Христо Ботев“ №205).


*Дневен ред на събитието: *

*16.45 – 16.47***

Откриване - Антония Павлова, Специалист „Социален маркетинг и масмедии“,
Сдружение „Самаряни“

*16.47 – 17.05***

Целта на визитата - г-н Мартин Могуанджа, Заместник-изпълнителен директор
на УНИЦЕФ

*17.05 – 17.10*

Приемни семейства споделят опит

*17.10 – 17.20***

г-жа Таня Радочай, Представител на УНИЦЕФ за България

*17.20 – 17.45***

Време за въпроси и отговори*

*17.45 – 17.47***

Заключителни думи, Антония Павлова, Специалист „Социален маркетинг и масмедии“, Сдружение „Самаряни“

Време за въпроси и отговори*

г-н Могуанджа – Отговори на въпроси, свързани с глобалните цели на УНИЦЕФ ;

г-жа Таня Радочай – Отговори на въпроси, отнасящи се до резултатите и
бъдещите планове на УНИЦЕФ за България;

г-жа Диана Димова – Отговори на въпроси, свързани с работата на „Самаряни“
по приемна грижа;

*За г-н Мартин Могуанджа*


*Г-н Могуанджа се присъединява към екипа на УНИЦЕФ през 1977 г. като асистент програмен ръководител в Найроби, Кения.*

Г-н Мартин Могуанджа поема новите си задължения като заместник-изпълнителен директор (управление) на 17 януари 2011 г. в главния офис на УНИЦЕФ.

Г-н Мартин Могуанджа е гражданин на Кения. Той притежава бакалавърска научна степен по инженерство (Bachelor of Science degree in Engineering), магистърска степен по инженерна химия (Master’s degree in Chemical Engineering and Development Studies), и Diploma of Membership of the Imperial College, London.

Г-н Мартин Могуанджа е женен и има три деца.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 15 Май 2012, 09:51

Сдружение „Самаряни“ ще посрещне гости от Беларус и Украйна

Сдружение „Самаряни“ ще посрещне гости - представители на държавни и неправителствени организации от Украйна и Беларус. Днес, в Зала 1 на Комплекс за социални услуги за деца и семейства в град Стара Загора ще се осъществи работно посещение в рамките на проект „Изследване на подходи за социална адаптация на деца-сираци, деца, лишени от родителска грижа. Опитът на Украйна, България и Република Беларус“.
Визитата е организирана от Сдружение Дете и пространство с подкрепата на Институт Отворено Общество – България в рамките на програма „Изток – Изток: Партньорство отвъд граници“.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 17 Май 2012, 10:17

ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕСТА НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

Сдружение „Самаряни“ изразява своята подкрепа към протеста на социалните работници от Дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна като споделя своята съпричасност към спешната нужда от развитието на тази динамична и прогресираща професия.

Социалната работа е имала и продължава да има значителен принос за хора, групи и общности като подпомага социалното благополучие, подкрепя и предпазва уязвимите. Обществените очаквания към социалните работници все повече се повишават, поради големите трудности в социалната сфера, пред които сме изправени всички. За съжаление професията все още не получава достатъчно признание от широката общественост.
Наред с постиженията на тези специалисти се забелязват и тенденции, които будят тревога и изискват незабавни действия от страна на общността на социалните работници и държавните институции. Тези тенденции са свързани с:
• размиване границите на професионални компетентности;
• не се припознава социалната работа като професия със собствена идентичност;
• недостиг на квалифицирани социални работници;
• растеж на пара-професиите;
• висок процент на напускащите професионална сфера на социална работа;
• изключително ниско възнаграждение;
• намаляване на ресурсите, необходими за ефективно практикуване на социалната работа.

В Сдружението работят 17 социални работници, които подкрепят ежедневно деца, изоставени от родителите си; деца с противообществени прояви, деца с проблеми в развитието; деца, настанени в приемни семейства; деца, живеещи в семейства в процес на разпад; осиновени деца; деца, жертви на насилие или въвлечени в трафик; и семействата на всички тези деца.
Необходимостта от качествено подготвени специалисти, които да работят с уязвимите деца и техните семейства, е огромна. За съжаление социалният работник остава на дъното на помагащите професии и е приравнен като заплащане към нискоквалифицираните и помощни професии. Това е не само обидно от страна на държавата, но и изпраща послание към цялото общество, в което се обезценяват усилията и висококвалифицираният труд на тези специалисти? Често се отчитат загубите за цялото общество от стачките на различни професионални групи, нека тогава се замислим и какво би се случило, ако всички социални работници в България спрат работа?...
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 29 Май 2012, 12:23

Запознай се с ЦОП на 1ви юни

В деня на детето сдружение "Самаряни" съвместно с Община Стара Загора и с активната подкрепа на книжарница „Мистрал“ организират играта "Запознай се с ЦОП". Идеята на детската надпревара е, докато се забавляват старозагорските малчугани с различни игри, работилници и ателиета, насърчаващи креативността и въображението, да се запознаят с места като Център за обществена подкрепа (ЦОП), където специалисти "помагат на деца и техните семейства, на които им е трудно". Под формата на игри и забавления, децата ще взимат уроци по толерантност и разбиране към уязвими групи от нашето общество. Какво е това "приемен родител" и какво прави "социалният работник" и "психологът" са едни от нещата, които родителите, информирали се току що от първо лице, ще могат да разкажат на своите последователи.

"Запознай се с ЦОП" ще предложи на старозагорските малчугани да посетят четири различни места в Стара Загора, където към тях ще бъдат отправяни различни предизвикателства - моделиране на балони, рисунки, изработка на гривни, красиви цветя от креп хартия, картички, изработка на пана от пастел и ютия. От всеки пункт, при изпълнена задача, детето ще си тръгва с отличителен знак. Представяйки всички отличителни знаци на "бюрото за регистрация", разположено на финала - в Център за обществена подкрепа (ул. "Христо Ботев" 205), всеки участник ще има възможност да участва в томболата за 8 бр. семейни игри, 2 бр. логически 3D пъзел, 2 бр. Faber Castell куфари за художници, 2 бр. комплекти за рисуване върху лице, 2 бр. Лунен пясък и още 15 бр. подаръчни комплекти.

Жребият ще се тегли в 13:00 часа в ЦОП в присъствието на деца, родители, специалисти от Центъра, представители на основните дарители на събитието.

Играта стартира в 10:00 часа. Начален пункт - Парк "Пети Октовмри" (обозначена "самарянска шатра" в градската градина).

Материалите за работилничките и част от големите награди са предоставени от книжарница "Мистрал". Други награди са осигурени от Биомеда, Допелхерц и Хартман. Събитието се реализира с медийната подкрепа на Национален здравен портал - framar.bg.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Re: Стара Загора: Сдружение "Самаряни"

Мнениеот FramarLekari » 06 Юни 2012, 11:48

Номинираха ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан" за приза "Добрият Самарянин"

Добротворците:

nominirani.jpg
nominirani.jpg (25.01 KiB) Прегледано 2037 пъти

Екипът на Дарик радио - Стара Загора номинира учениците от аматьорската театрална трупа при ГПЧЕ "Ромен Ролан" във втората кампания "Имам приятел – добър самарянин". С желанието си да помогнат на своите съученици, искреността, ентусиазма и загрижеността, 15-те деца, заедно с училищното настоятелство и сдружение "Родители-новатори" са достойни да се борят за приза "Добрият самарянин".
Ето кои са участниците от аматьорксата театрална трупа при ГПЧЕ"Ромен Ролан", инициатори и реализатори на театър с благотворителна цел: Обрейко Ташев, Симона Божинова, Пламен Петров, Ганчо Такиев, Христо Римпопов, Христа Обретенова, Митко Христов, Диан Грудев, Светлозара Стоянова, Виктор Тенев. Режисьори са част от участниците и техни съученици - Диан Грудев, Владислав Иванов, Теофана Монева, Деница Тенева, Цветелина Маринов. Сценарист е Диан Грудев.

Добротворството:
"Да бъде създаден фонд за събиране на средства за деца в затруднено материално положение" - зад тази благородна кауза застават ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан" в Стара Загора. Идеята е изцяло на младежите, които искат да помогнат на свои съученици, чиито семейства изпитват сериозни финансови трудности.
За реализация на идеята си децата подготвиха театралната постановка "Десет малки негърчета". Адаптацията по романа на Агата Кристи е дело на единадесетокласника Диан Грудев. Желаещи да се включат в проекта не са липсвали. "След приключване на кастинга имаше дори и сълзи, и разочаровани. За първи път оставяме децата да ни водят изцяло. Такова трябва да бъде съвременното образование. Да подаваме ръка на децата и да сме партньори", разказва Петя Глътникова от училищното настоятелство.
Партньори на децата са представителите на сдружение "Родители-Новатори". Те помогнаха с направата на декорите и афишите за представленията.
Аматьорската театрална трупа има вече три изнесени благотворителни представления, а постъпленията във Фондът са 777 лева. Мотивирани от постигнатите резултати децата предвиждат още други изяви.
Начинанието е добър пример как родители, учители и техните възпитаници могат да работят заедно и да постигат общи цели. Риск винаги има, но учениците се надяват да имат последователи и Фондът, който искат да създадат да има успех.
Специалистите на www.framar.bg предоставят консултация, която не може да замени преглед при квалифициран и правоспособен лекар.
FramarLekari
 
Мнения: 1820
Регистриран на: 29 Мар 2011, 19:23
Местоположение: България

Следваща

Назад към Здравен календар

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта