Страница 1 от 2

Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 14 Авг 2011, 18:30
от Dr Galina Kisyovа
Отравяне с етилов алкохол:

Острото алкохолно отравяне настъпва най-често след консумиране на големи количества спиртни напитки или медицински спирт през устата. По-рядко са описани случаи при бебета, при които той е прилаган върху кожата с лечебна цел, както и случаи на отравяне при инхалиране на изпарения или дори венозно въвеждане. При малките деца интоксикацията може да настъпи и следствие на нерационално прилагане на сиропи с алкохолно съдържание или инцидентно поглъщане на спирт или концентрати (напр. домашно приготвена ракия).

Концентрацията на етиловия алкохол в някои алкохолни напитки и препарати е както следва: ракия/уиски- 40-60%, ликьори - 22 - 50%, вино – 8-16%, бира 3-7%, вода за почистване на уста - 7-27%, афтършейв лосиони - 15-80%, парфюми - 25-95%. Трябва да се знае, че някои от тези продукти съдържат и други токсични алкохоли - като метанол.

Чистият етилов алкохол е безцветна течност с характерна миризма и вкус. Около 20% от погълнатият алкохол се резорбира още в устната лигавица и стомаха, а останалите 80% в тънките черва. Към 15-та минута след приемането половината от погълнатия алкохол е вече резорбиран, а към 30-40 минута концентрацията му в кръвта достига максимум. Резорбцията на алкохола се забавя, при консумирането му след нахранване. Около 90% от етиловия алкохол се подлага на действието на чернодробната алкохолдехидрогеназа и се метаболизира до ацеталдехид, които изгаря до въглероден диоксид и вода. Една част от алкохола се отделя през белите дробове и кожата, около 10 % се отделят непроменени чрез бъбреците.

При алкохолното отравяне се засягат предимно главния мозък, черния дроб, сърдечния мускул, щитовидната жлеза и др. Етиловият алкохол нарушава обмяната на веществата в клетките и промяна в невротрансмитерната медиация, до хипогликемия, метаболитна ацидоза, нарушаване на терморегулацията (хипотермия), мозъчен оток, дифузни увреждания на мозъчните клетки и вътрешните органи. Поведенческите промени могат да станат повод за по-леки или тежки наранявания, черепно-мозъчна, гръдна или коремна травма. Около 40% от смъртните случаи след удавяне и падане са в следствие на големи количества погълнат алкохол. Едновременната употреба на алкохол и други медикаменти е честа, а комбинацията му с други седативно-хипнотични средства засилва действието на последните. Употребата на алкохо увеличава риска от пътно-транспортни произшествия.

Малките дози етилов алкохол имат възбуждащо действие върху централната нервна система. По-големите дози имат наркотичен ефект, а най-големите парализират жизнените центрове. При кръвна концентрация над 4-5 ‰ настъпват гърчове, кома и смърт. Полови различия в активността на алкохолдехидрогеназата, отчасти допринасят за разликите в ефекта на алкохола при мъже и жени. При едни и същи промили алкохол в кръвта различните хора могат да имат различна клинична изява на интоксикация. Етиловият алкохол е отрова, чието въздействие зависи не само от количеството, но и от възрастта, състоянието на организма - физическо и психическо и "тренинга" към алкохол.

Клиничната картина на острото отравяне с етилов алкохол преминава през 4 стадия:

1. Първи стадий: проявява се с лека психомоторна възбуда, еуфория, бъбривост, самоувереност, отпадане на задръжки, влошаване на вниманието и самоконтрола. Обикновено тези симптоми се наблюдават при съдържание на алкохол в кръвта около 0,3-1,2‰.

2. Втори стадий: налице са нарушено равновесие (залитане), зачервяване на лицето, силно изразена психомоторна възбуда, тахикардия, емоционална нестабилност, загуба на критическо мислене, влошаване на паметта и зрението, увеличена диуреза. При това средно се измерва между 0,9 до 2,5‰.

3. Трети стадий: проявява се с отпуснатост, дезориентация, повръщане, сънливост, прогресивно влошаване на загуба на зрителните възприятия, повишаване прага на болката, унесеност, гърчове, делир до кома. Установяват се между 1,8 и 3,0 ‰.

При 2,5 до 4 ‰ се влошава съзнанието, затруднява се словестния контакт с пострадалия (липсва и отговор при стимулация), променен зеничен отговор, загуба на двигателен контрол, дишането и хемодинамиката са стабилни. При повръщане има опасност от аспирация на стомашно съдържимо.

4. Четвърти стадий: кома може да настъпи, както при алкохолно съдържание в кръвта около 2-3‰, така и при много по-високи – над 4,5 на хиляда. При състояние на дълбока кома, болния е с липсващи рефлекси, дишането му е неправилно, бледа кожа на лицето, покрита със студена лепкава пот, цианоза (синкав цвят) на устните, слаб пулс, ниска телесната температура, силна миризма на ацетон. Смъртта настъпва, поради спиране на дишането и сърдечната дейност.


Симптоми при отравяне с етилов алкохол при деца:

Малките деца са особено чувствителни към етиловия алкохол, поради незрялостта на ензимните им системи, метаболизиращи алкохола. При малки деца етиловият спирт предизвиква понижаване на кръвната захар (хипогликемия) и хипогликемични припадъци. При деца класическата триада симптоми на отравянето с етилов спирт е: кома, хипогликемия и хипотермия.

След приема на алкохол детето е възбудено, агресивно, говори цинично, но може да бъде и весело, и да се смее заразително. Този начален стадий бързо се сменя с втората фаза на отравянето, при която може да е налице спиране на дишането и сърдечната дейност, студена пот, слаб пулс и спадане на телесната температурата и гърчове. Децата бързо минават от опиянение и възбуда към отпуснатост, сънливост и кома. Летален изход може да настъпи, поради потискане на центъра на дишането в мозъка. Доза от 5 до 20 г алкохол при едно малко дете може да се окаже смъртоносна или да доведе до трайни увреждания. При много малки деца, които не са яли от няколко часа, дори и малки количества етанол могат да причинят потенциално фатална хипогликемия.

Етиловият спирт е най-често използваното психоактивно вещество сред децата и юношите, като изследване, проведено сред тийнейджъри в САЩ, сочи че 88% от тях редовно консумират алкохолни напитки.

Какво ще ви насочи, че пострадалият е с алкохолно отравяне:

Как да се ориентирате, че болният има алкохолно отравяне: това става въз основа на данните за прием на алкохол, по клиничната картина и дъхът на алкохол от устата.

Интоксикацията с етанол много често е трудно доказуема при малките деца. Важни въпроси, които трябва да се изяснят при отравяне на дете са:

Има ли достъп детето до етанол-съдържащи субстанции и възможно ли е да е погълнало алкохолна напитка или други препарати- например отворена бутилка с алкохол след парти, сиропи за кашлица и настинка, съдържащи алкохол, шише с медицински спирт, парфюми, препарати за миене и други. Ако се установи, че е имало поглъщане, трябва да се уточни по възможност погълнатото от пациента количество. Съставът и концентрацията на съответния алкохолен продукт са от съществено значение. Децата на родителите злоупотребяващи с алкохол имат от 2 до 4 пъти повишен риск от алкохолизъм.

Първа помощ при отравяне с етилов алкохол:

При остро алкохолно отравяне, пострадалият се изнася на чист въздух, всичките му дрехи се разкопчават. Веднага след като се ориентирате, че пострадалият има алкохолно отравяне, трябва да се прави опит да се предизвика повръщане и да се направи стомашна промивка, тъй като алкохолът се резорбира бързо. При изтичане на повече от час след инцидента, стомашната промивка е безполезна.

Незабавно се обадете на телефон 112!!!

При отравяне с алкохол е необходимо пациента по най-бързия начин да бъде откаран в токсикологично отделение. Докато дойде екипа на Спешна медицинска помощ само ако пострадалият е в съзнание се предизвиква повръщане и се слага се да легне на една страна, като е добре да го завиете с одеало. Тежката форма на алкохолно опиянение води до загуба на рефлексите, т.е. ако отровеният повърне има опасност в дихателните пътища да попадне повърната материя и човекът да се задуши. При пациент в безсъзнание, които повръща трябва да се поддържат проходими дихателните пътища (необходимо е да се отстранят всички повърнати материи от устната кухина). Проверете дали диша пациента и има ли пулс! При необходимост се пристъпва към изкуствено дишане и сърдечен масаж (кардиопулмонална реанимация)-Първа помощ при спиране на дишането и сърдечната дейност

Прогноза:

Леките форми на остро алкохолно отравяне са краткотрайни и имат благоприятна прогноза. Неблагоприятна е прогнозата при четвърта степен на алкохолна интоксикация. Освен това прогнозата е толкова по-тежка, колкото по-малко е детето и по-голяма дозата на погълнатия алкохол. Честото комбиниране на алкохолното отравяне с травматични увреждания или с други отравяния (медикаментозни, хранителни) влошава прогнозата.

За да не се стига до трагични ситуации, децата още от най-малка възраст трябва да се приучават към отрицателно отношение към алкохола и да се съхраняват алкохолните напитки на недостъпни за детската изобретателност места.

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 17 Авг 2011, 14:06
от georgi_78
Така, като чета аз съм изпадал до трети стадий, но в по-редки случаи. Но то по принцип човек като си пийне малко, преминаването от втори към трети става неусетно бързо. Незнам защо при мен винаги изведнъж ме отрязва, сигурно се дължи на качеството на алкохола- първо замаивайването и падането на задръжките, при мен става много бавно и после изведнъж всичко е като магла.

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 18 Авг 2011, 21:26
от bisertaskov
Човек трябва винаги да знае кога да спре.Дали пиеш 50грама или 1 литър не е важно важно е как се чувстваш а на другият ден определено е гадно чувството. :D :D :D За това пийте умерено и се веселете без мярка :idea:

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 19 Авг 2011, 16:40
от totka_lukanova
Ами дайте за действия, за другия ден след препиването :)

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 24 Авг 2011, 09:58
от sara
bisertaskov написа:Човек трябва винаги да знае кога да спре.Дали пиеш 50грама или 1 литър не е важно важно е как се чувстваш а на другият ден определено е гадно чувството. :D :D :D За това пийте умерено и се веселете без мярка :idea:


Най-важното е човек да пие с мярка. Има хора, който направо се наливат... :roll:

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2011, 11:21
от Bella
sara написа:
bisertaskov написа:Човек трябва винаги да знае кога да спре.Дали пиеш 50грама или 1 литър не е важно важно е как се чувстваш а на другият ден определено е гадно чувството. :D :D :D За това пийте умерено и се веселете без мярка :idea:


Най-важното е човек да пие с мярка. Има хора, който направо се наливат... :roll:

При отравянето с етилов алкохол дори и малки количества могат да бъдат фатални. Четем за все повече случаи на отравяне, дори има регистрирани смъртни случаи :o :o

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 28 Яну 2012, 17:34
от Memento
Bella написа:
sara написа:
bisertaskov написа:Човек трябва винаги да знае кога да спре.Дали пиеш 50грама или 1 литър не е важно важно е как се чувстваш а на другият ден определено е гадно чувството. :D :D :D За това пийте умерено и се веселете без мярка :idea:


Най-важното е човек да пие с мярка. Има хора, който направо се наливат... :roll:

При отравянето с етилов алкохол дори и малки количества могат да бъдат фатални. Четем за все повече случаи на отравяне, дори има регистрирани смъртни случаи :o :o


Бъркаш метиловия с етиловия, в темата става дума за етилов и натравянето което се получава при препиване с обикновен алкохол. Метиловият от друга страна е много опасен и много малки количества са изключително опасни, най-често натравянето се получава при пиене на фалшив алкохол.

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 18 Ное 2014, 12:49
от silver933
Опасна тема е това да се препива, човек трябва да си знае мярката, учудвам се на хора,които се отравят чак с алкохол.

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 18 Ное 2014, 14:13
от annydance
silver933 написа:Опасна тема е това да се препива, човек трябва да си знае мярката, учудвам се на хора,които се отравят чак с алкохол.

Когато не знаеш какво ти сервират, тогава е проблем, с фалшив алкохол и от две малки може да пострадаш :|

Re: Отравяне с етилов алкохол

МнениеПубликувано на: 18 Ное 2014, 15:00
от Rali_hr
Като си спомням до какви ужасни неща може да доведе препиването, най-малкото грешната оценка на случващото се около теб може да навреди, помните ли случая с момичето, изпило течност за чистачки? Трябва да се внимава, но жалкото е,както казахте,че има и много некачествен алкохол, който се сервира по заведенията.